In december publiceerde de AFM haar interpretatie van informeren en adviseren. Volgens Adfiz worden met de nieuwe interpretatie vrijwel alle onderhoudsadviezen voor de Wft onder de noemer ‘informeren’ gebracht. Dat heeft volgens de brancheorganisatie grote gevolgen voor de onderhoudsdienstverlening.

Adfiz: “Tot nu toe was de interpretatie gangbaar dat van advies (in de zin van de Wft) sprake is wanneer beroepsmatig een aanbeveling wordt gedaan aan een specifieke klant ten aanzien van een nieuw financieel product of de aanpassing of verlenging van een bestaand product. In de nieuwe interpretatie beperkt de AFM dit tot een aanbeveling van een nieuw af te sluiten financieel product. Deze beperking van het adviesbegrip lijkt te betekenen dat allerlei publieksrechtelijke bepalingen om de consument te beschermen op de meeste onderhoudsdienstverlening door aanbieders en adviseurs niet meer zonder meer van toepassing zijn. Denk daarbij aan de diplomaplicht, het ken je klant principe en de passendheidsregels.”

Gesprek moet duidelijkheid geven

Adfiz wil met zowel de AFM als het ministerie van Financiën in gesprek gaan om meer duidelijkheid over de interpretatie te krijgen. “Het lijkt er op dat de mogelijkheden van de AFM om toezicht te houden op de adviezen tijdens de onderhoudsfase hierdoor zeer beperkt worden. Wij vinden toezicht ook van belang in de onderhoudsfase nadat de consument het product heeft afgesloten.”

De geconstateerde verlichting van toezicht heeft volgens Adfiz niet direct effect op hoe je de dienstverlening kunt inrichten. “In het civielrecht heeft advies een veel bredere betekenis dan deze interpretatie. Een concrete aanbeveling om een product wel of niet af te nemen, aan te passen of te verlengen is zowel door Kifid als door menig rechter in vrijwel alle situaties als advies geïnterpreteerd. De kwaliteitseisen die aan je advies gesteld worden zullen voor een nieuw product dus niet anders zijn dan voor het aanpassen of verlengen van een bestaand product.”