Opleider Hoffelijk heeft een nieuwe website gelanceerd waarop alle relevante uitgewerkte onderdelen uit het pensioenakkoord zijn samengevat. Daarmee wil de opleider adviseurs helpen om zich in de komende periode voor te bereiden op het nieuwe pensioenstelsel.

Vooruitlopend op de behandeling in de Tweede Kamer en Eerste Kamer heeft Hoffelijk onder andere de Wet toekomst pensioenen op de nieuwe website samengevat. Door de complexiteit van de wetgeving is het volgens de opleider belangrijk om je als adviseur nu alvast voor te bereiden op het nieuwe pensioenstelsel.

Edwin Deijs, Directeur Relatiebeheer bij Hoffelijk: “In veel adviezen aan klanten speelt de oudedag een belangrijke rol. De impact van een nieuw pensioenstelsel is dan ook groot en raakt veel adviseurs. Het gaat dan natuurlijk om pensioenadviseurs, maar zeker ook om hypotheek- en vermogensadviseurs. Gezien de complexiteit van deze wetgeving, hebben wij ervoor gekozen om een interactieve website te lanceren waarmee we adviseurs richting 2023 voldoende tijd geven om zich voor te bereiden op de wijzigingen. Dit geldt zowel voor de wijzigingen die al bekend zijn, maar ook de actualiteiten die de komende maanden nog gaan plaatsvinden verwerken we op deze website.”