Hoewel er in de media veel aandacht is voor cybercrime, vinden veruit de meeste vormen van fraude en oplichting nog steeds op klassieke wijze plaats. De eigen medewerkers die geld of producten verduisteren of valse declaraties indienen, staat op 1 in een onderzoek van Allianz Trade Benelux.

Uit het onderzoek van Allianz Trade Benelux, gehouden onder 200 Nederlandse en Belgische bedrijven in verschillende branches, blijkt verder dat 51% van die bedrijven in de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met fraude en oplichting. Hiervan geeft 66% aan dat er sprake is van een toename van fraude. Op de vraag of men daadwerkelijk slachtoffer is geworden van een vorm van fraude, antwoordde net iets meer dan de helft met ja (51%). In 48% van de gevallen ging het om schade tot 50.000 euro. 10% had een schadepost tussen de 200.000 en 500.000 euro. En 1% zelfs meer dan 5 miljoen.

Eigen medewerkers

Zoals eerder al aangegeven wordt de meeste fraude gepleegd door eigen medewerkers (interne fraude). Voorbeelden van veelvoorkomende fraude en oplichting door eigen werknemers:

  • Producten stelen, geld ‘lenen’ uit de kassa of korting geven aan vrienden en familie.
  • Vertrouwelijke bedrijfskennis verkopen of geven aan een concurrent.
  • Zakendoen met niet-bestaande leveranciers en daar valse facturen voor aanmaken.
  • Zonder toestemming geld overmaken naar de eigen bankrekening.
  • Onjuiste kosten- of urendeclaraties indienen.

Externe fraude

Bij fraude en oplichting van buitenaf (externe fraude) is factuurfraude koploper. Meer dan de helft (53%) van de bedrijven had hiermee te maken de afgelopen 3 jaar. Bij factuurfraude ontvangen bedrijven valse nota’s die ogenschijnlijk verstuurd zijn uit naam van bekende klanten of organisaties. De spookfacturen zijn nauwelijks van echte facturen te onderscheiden. Vaak is alleen het bankrekeningnummer (en de te naam stelling) afwijkend. Vaak gaat het bij spookfacturen om relatief kleine bedragen. De oplichter hoopt dat de spookfactuur in de dagelijkse drukte op de administratieafdeling ‘blindelings’ wordt afgehandeld.

Kopersfraude

Wat bij externe fraude ook veel voorkomt is zogeheten ‘kopersfraude’ (ook wel fake buyer fraud genoemd). 41% van de respondenten noemt deze vorm van fraude, na factuurfraude, als de meest voorkomende vorm van externe oplichting. Kopersfraude kan verschillende gezichten aannemen. Bijvoorbeeld, uit naam van een vaste klant van het bedrijf worden goederen besteld maar er wordt een afwijkend afleveradres opgegeven. Kopersfraude is ook als de koper beweert dat hij een bestelling niet heeft ontvangen, terwijl de goederen in werkelijkheid wel zijn geleverd. Een aparte categorie van externe fraude is zogeheten acquisitie- of advertentiefraude waarbij advertenties worden verkocht die niet of nauwelijks worden ‘geleverd’.

Fraude.nl

Om toenemende fraude samen met bedrijven effectiever te bestrijden is de kredietverzekeraar onlangs aangesloten op het vernieuwde platform Fraude.nl, waarin wordt samengewerkt met fraude- en veiligheidsexpert Hoffmann en advocatenkantoor Lexence. Naast een informatief platform voor fraudevraagstukken wordt op de website ook (direct) hulp geboden.