De rentestijgingen hebben hun effect gehad op de hypotheekmarkt in het tweede kwartaal van 2022. Er werden 3,2% minder hypotheekaanvragen verstuurd ten opzichte van een jaar geleden en maar liefst 25,7% minder dan het vorige kwartaal, meldt HDN. Tevens lijkt er een abrupt einde te zijn gekomen aan de dominantie van oversluiters.

In totaal werden er 142.019 hypotheekaanvragen verstuurd. Met het doorzetten van de renteverhogingen in het tweede kwartaal is de niet-kopersmarkt met 40% aanzienlijk gekrompen van 119.301 aanvragen in het eerste kwartaal naar 71.012 in het afgelopen kwartaal.

Het valt hierbij op dat het vooral gaat om het wegvallen van de oversluitmarkt, terwijl het aantal bijsluitingen (verhogingen & tweede hypotheken) tot op heden nog redelijk op peil lijkt te blijven. Opmerkelijk is dat de niet-kopersmarkt in alle provincies daalde behalve in Zeeland. Daar steeg de niet-kopersmarkt zelfs flink met 14%.

Groei kopersmarkt

In het tweede kwartaal van 2022 werden er 71.007 aanvragen gedaan, bedoeld voor de aanschaf van een woning. Dit is een stijging van 2,5% voor de kopersmarkt ten opzichte van 2021 Q2. Vooral in Gelderland (+16%), Flevoland (+14%) en Utrecht (+13%) begint de kopersmarkt flink aan te trekken. Limburg en Drenthe bleven vrijwel gelijk aan het tweede kwartaal 2021. De Opstromer Nieuwbouw, die in eerdere jaren meermaals de sterkste stijging liet noteren, daalde fors in het aantal aanvragen van circa 8.000 in 2021 Q2 naar 5.900 (-26%). Naast de al eerder genoemde rentestijgingen zal hier ook de haperende bouwsector een rol spelen.

Hypotheeksom vlakt af

Binnen de kopersmarkt (starters en doorstromers) is een afvlakking te zien van de hypotheeksom in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022. Het gemiddelde hypotheekbedrag is gedaald met 2,6% naar 353.800 euro. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is het gemiddelde hypotheekbedrag nog wel iets gestegen met 1,8% (was 347.500 euro in 2021 Q2).