Middels een pilot start Obvion binnenkort met de uitrol van haar nieuwe propositie, waarbij bestaande klanten in de MijnOmgeving door alleen een recente salarisstrook en eventueel een UWV verzekeringsbericht te uploaden, onder voorwaarden volledig geautomatiseerd een duurzaamheidsdepot van maximaal 9.000 euro kunnen aanvragen. Een taxatierapport is niet nodig. 

“Laat ik helder zijn, wij gaan niet op de stoel van de adviseur of het advieskantoor zitten.”

Als de pilot – die voor het tweede kwartaal gepland staat – succesvol blijkt te zijn, dan zal deze mogelijkheid stapsgewijs voor de hele bestaande klantportefeuille beschikbaar komen. Door dit via klantgroepen uit te breiden worden piekmomenten in de performance voorkomen. Peter Dijks (foto), CCO bij Obvion: “We gaan hiermee de duurzaamheidcomponent een boost geven voor bestaande klanten. Mede omdat we het voor de klant binnen de vastgestelde kaders zo gemakkelijk mogelijk hebben gemaakt. Een salarisstrook en eventueel een UWV verzekeringsbewijs is voldoende. Dat is verantwoord omdat we al heel veel weten over deze klanten. Binnen de hypotheek moet die ruimte van maximaal 9.000 euro natuurlijk wel aanwezig zijn.”

De klant is binnen de wettelijke kaders vrij in de keuze van verduurzamingsmaatregelen die hij wil treffen. Een juiste besteding van de middelen moet wel aangetoond kunnen worden met facturen.

Aantrekkelijk groen aanbod

Met het in 2021 geïntroduceerde Omschakelplan in samenwerking met Eneco helpt Obvion advieskantoren om samen met de klant eenvoudig invulling te geven een eerste of volgende stap in het verduurzamingstraject. Dijks ziet in de praktijk veel mensen die de gekozen groene maatregelen uit eigen middelen betalen, maar er is volgens hem een nog veel grotere groep die wel wil verduurzamen, maar die niet over deze vrije middelen beschikt. “Daarom bieden we onze bestaande klanten met het duurzaamheidsdepot een betaalbaar en toegankelijk alternatief. Enerzijds om een bijdrage te kunnen leveren aan het duurzaamheidsvraagstuk en anderzijds om de energielasten te verlagen en het wooncomfort te vergroten. Zeker in deze onzekere tijden op de energiemarkten kan het verschil tussen het leenbedrag en de energiebesparing die daar tegenover staat fors uiteen gaan lopen. Wat dat betreft zou je dit groene aanbod eigenlijk moeten accepteren.”

“Hiermee helpen we het advieskantoor aan een waardevol contactmoment.”

Advies kan niet uit

Dijks: “Laat ik helder zijn, wij gaan niet op de stoel van de adviseur of het advieskantoor zitten. We doen dit hele traject in co-creatie met onze adviseurs. In de mailing die naar de klant gaat wordt de klant geïnformeerd over de mogelijkheden om advies in te winnen bij het eigen advieskantoor. Daarmee genereer je ook weer contactmomenten voor die kantoren. We verwachten hierop positieve reacties. De kantoren krijgen overigens straks ook de mogelijkheid om zelf die mailing te versturen. Bij het ontwikkelen van deze propositie heeft de betaalbaarheid een belangrijke rol gespeeld.

Het adviestraject is te kostbaar voor aanvragen met een beperkte omvang. Dat kan echt niet uit. Door de aanvraag op deze manier in te richten helpen we de klant voordelig aan een verduurzamingsbudget, helpen we het advieskantoor aan een waardevol contactmoment en dragen we samen bij aan het brede duurzaamheidsvraagstuk.”