Bureau DFO ziet de waarde van assurantieportefeuilles stijgen. Binnen de portefeuille wint het aandeel hypotheken duidelijk terrein en ook het aantal abonnementen neemt toe. De staat van onderhoud en nazorg is voor kopers van een portefeuille vaker doorslaggevend voor een ja of nee.

Dit en meer staat beschreven in het onderzoeksrapport ‘Waardering assurantieportefeuilles 2022’. Al twintig jaar verricht Bureau DFO dit jaarlijkse onderzoek. Nadat er in de periode van 2008 tot 2013 een jaarlijkse daling in de portefeuillewaarde te zien was, is er vanaf 2017 weer sprake van een jaarlijkse stijging. Met de toename die staat beschreven in het meest recente rapport is zelfs een nieuw record neergezet. Sinds de start van het onderzoek is de waarde van een assurantieportefeuille gemiddeld gezien nog niet zo hoog geweest.

Aandeel hypotheken neemt toe

Over het aandeel hypotheken schrijft DFO: “Traditioneel is het aantal kopers dat interesse heeft in een portefeuille van door verkopen in het verleden afgesloten hypotheken zeer beperkt. Nog altijd wordt door 60% van het intermediair een dergelijke portefeuille ‘niet interessant’ gevonden. Bij de (kleine) groep ondernemers die een dergelijke portefeuille wel interessant vindt, zien we dat de toegekende waarde al een aantal jaren stijgt.”

Een ander detail dat opvalt is dat de waardetoekenning van inkomsten uit abonnementen langzaam begint op te lopen.

Staat van onderhoud

Tot slot merkt DFO op dat zowel vanuit publiekrechtelijk oogpunt als privaatrechtelijk oogpunt de aankoop van een portefeuille leidt tot extra werk op het gebied van onderhoud en nazorg. Uit het onderzoek komt naar voren dat voor een meerderheid van het intermediair dit een steeds belangrijkere rol begint te vervullen bij de beslissing om wel of niet tot aankoop over te gaan.

Het onderzoeksrapport wordt door Bureau DFO uitsluitend in een papieren variant toegezonden en is hier te bestellen.