Huiseigenaren met een lopende hypotheek bij ASR kunnen sinds deze maand in MijnHypotheek digitaal en tegen zeer geringe distributiekosten ook een Verduurzamingshypotheek aanvragen. Het Energiebesparingsbudget (EBB) is minimaal 5.000 en maximaal 9.000 euro groot. Tot 1 juni a.s hebben advieskantoren de tijd om hun ASR-hypotheekklanten eerst zelf te informeren over de Verduurzamingshypotheek en hun diensten aan te bieden, daarna worden klanten ook vanuit ASR geactiveerd.

“Bij elke stap die we gezamenlijk hebben gezet, werden ‘klant zijn’ en ‘klant worden’ dichter bij elkaar gebracht”

De Verduurzamingshypotheek wordt als extra leningdeel toegevoegd aan de bestaande hypotheek. Neriman Polat (foto), Manager Hypotheken Funding & Distributie bij ASR: “Met deze nieuwe optie verlagen we de drempel voor bestaande klanten de woning te verduurzamen en daarmee bij te dragen aan de energietransitie. Daarbij richten we ons met name op klanten met een energielabel van B tot en met G. Voor ASR zelf is de nieuwe propositie een volgende stap in het verduurzamen van de totale hypotheekportefeuille.”

Klanten helpen verduurzamen

ASR introduceerde de Verduurzamingshypotheek in 2019 en is op dat moment de enige aanbieder in de markt die het EBB standaard opneemt in het renteaanbod. In haar eerste klimaatverslag meldt ASR deze maand dat hierdoor aanzienlijk meer budget voor verduurzaming wordt afgesloten bij het aanvragen van een hypotheek. Vorig jaar werd bij 27% van alle nieuwe ASR-hypotheken een budget voor verduurzaming afgesloten. Door de toegepaste maatregelen gingen -volgens een eigen onderzoek- deze woningen gemiddeld maar liefst met 1,5 energielabel omhoog.

In het klimaatverslag schrijft ASR eveneens dat het nadrukkelijk niet alleen een hypotheekverstrekker wil zijn voor mensen met een energiezuinig huis, maar juist ook een verstrekker die klanten helpt te verduurzamen. Dat dit geen loze belofte is blijkt uit de introductie van de Verduurzamingshypotheek voor bestaande klanten die in co-creatie met de ICT-specialisten van Stater is ontwikkeld.

Laagdrempelig verduurzamen

Om de aanvraag zo laagdrempelig mogelijk te maken, wordt de Verduurzamingshypotheek aangevraagd in MijnHypotheek, het online portaal voor hypotheekklanten van ASR dat bij Stater is ondergebracht. De aanvraag dient vergezeld te gaan van inkomensgegevens en een waardebepaling. Een desktoptaxatie wordt door ASR geaccepteerd, waardoor ook deze kosten minimaal zijn, nl 85 euro. Als een desktoptaxatie niet mogelijk is dan kan ook een taxatierapport worden aangeleverd.

De klant regelt alles (ook de desktoptaxatie) zelf in MijnHypotheek. Naast de kosten voor de desktoptaxatie is de klant de wettelijk verplichte distributiekosten van 30 euro aan ASR verschuldigd. Door al deze componenten zijn de aanvraagkosten laag en dat maakt het voor de klant nog aantrekkelijker en toegankelijker om budget te regelen voor verduurzamingsmaatregelen zoals zonnepanelen, isolerend glas of een (hybride) warmtepomp.

Het is wettelijk vastgelegd voor welke energiebesparende maatregelen dit geld mag worden gebruikt. Binnen dat kader is de klant vrij in de keuze van verduurzamings-maatregelen die hij wil treffen. Een juiste besteding van de middelen moet wel aangetoond kunnen worden met facturen.

Te duur voor een adviestraject

Het zonder advies kunnen afsluiten ligt gevoelig, maar in dit geval was het de enige mogelijkheid, zegt Polat. “Het bedrag van dit energiebespaarbudget van 9.000 euro is te klein voor een adviestraject. Door dit traject volledig te automatiseren en vereenvoudigen hebben we het voor de klant laagdrempeliger kunnen maken. Daarbij wil ik benadrukken dat het intermediair hiermee niet buitenspel wordt gezet. We geven het advieskantoor eerst de gelegenheid om zelf de klanten te informeren over deze nieuwe mogelijkheid binnen de MijnOmgeving. Dat biedt de adviseur juist kansen. We ondersteunen het intermediair met een toolkit vol communicatiemiddelen en een relevante klantselectie. Zo maken wij het de advieskantoren gemakkelijk om deze kansen zonder grote tijdsinvestering te verzilveren.”

“Innovatie met als uitgangspunt: gemak voor de klant en gemak voor de adviseur”

Contactmoment met meerwaarde

Tot 1 juni a.s heeft het intermediair de tijd om hun klanten met een hypotheek van ASR eerst zelf te informeren over de Verduurzamingshypotheek en daarbij hun diensten aan te bieden. “Na die datum gaan we vanuit ASR de klanten activeren die dan nog niet door hun adviseur zijn geattendeerd op de nieuwe propositie. Heeft de klant tijdens de aanvraag toch advies nodig, bijvoorbeeld omdat de klant een groter bedrag wil investeren, dan wordt hij altijd doorverwezen naar zijn eigen adviseur.”

De advieskantoren die Polat heeft gesproken reageren enthousiast op de propositie. “Met de Verduurzamingshypotheek voor bestaande klanten heeft het advieskantoor een instrument in handen om bij de bestaande klant in beeld te komen op het gebied van woningverduurzaming. We zien de eerste advieskantoren al enthousiast met de communicatiekit aan de slag gaan en verwachten dat ook de andere kantoren zullen volgen. Zo dragen we allemaal bij aan de energietransitie en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, wat voor het behalen van de klimaatdoelen van cruciaal belang is.”