Per april 2021 zijn herziene leennormen, onderdeel van de Gedragscode consumptief krediet, in werking getreden. Deze leennormen stellen vast of een consument wel of niet in aanmerking komt voor het afsluiten van een bepaald consumptief krediet. De inkomsten en lasten van de consument worden met deze wijziging gedetailleerder vastgesteld.

De leennormen worden sinds 2008 gehanteerd door de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en worden marktbreed toegepast. Voorzitter Martin Aalders: “De VFN streeft naar een gezonde en vitale leenmarkt. Voor iedereen. Voor de aanbieders van krediet én voor consumenten. We stellen verantwoorde kredietverstrekking daarbij voorop. Om die reden hebben wij de leennormen voor consumptief krediet herzien.”

Leennormen

“De leennormen bepalen of en hoeveel een consument kan lenen, op basis van de inkomsten en de lasten. Deze leennormen vormen een marktstandaard en worden door toezichthouder AFM gezien als norm voor verantwoorde kredietverlening ter invulling van de open wettelijke bepaling die overkreditering moet voorkomen”, zegt Aalders.

Aanscherping

“Dit jaar is de methodiek ter vaststelling van de inkomsten en lasten van de consument aangescherpt en daarmee wordt de consument nog beter beschermd tegen overkreditering”, zegt Aalders. “In de praktijk betekent dit dat er meer informatie over de inkomsten en lasten wordt uitgevraagd. Afhankelijk van hun financiële situatie kan dit betekenen dat de consument minder kan lenen, wat ervoor zorgt dat de lening die een consument afsluit past binnen zijn of haar financiële situatie.”

Individuele benadering

Aalders: “Met de wijziging van de leennormenmethodiek gaan kredietverstrekkers nog meer uit van een individuele benadering. Zo kijken ze naar het huishoudtype om een betere inschatting te maken van de lasten van de consument. Andere aspecten die ze meenemen, zijn bijvoorbeeld of de consument in een koop- of huurwoning woont, of de consument een auto bezit en hoeveel er maandelijks wordt uitgegeven aan kinderopvang of andere vaste lasten.”

Buffer voor sociale activiteiten

Een andere belangrijke wijziging van de leennormen is het invoeren van extra waarborgen. Aalders: “Deze buffers zorgen ervoor dat er voldoende geld overblijft, ook na het afsluiten van de lening. Zo wordt een bedrag voor ‘sociale participatie’ gereserveerd: het meedoen in de sociale omgeving, zoals de kosten van verjaardagsfeestjes en sportactiviteiten. Zo behouden consumenten de kwaliteit van leven en dragen kredietverstrekkers bij aan de vermindering van stress om financiële zorgen.”

Marktpartijen

Deze herziening van de leennormen is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de VFN, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). De leden van de VFN en andere marktpartijen passen de nieuwe leennormen vanaf april 2021 toe in hun reguliere proces.