De curatoren van Conservatrix verwachten dit najaar de verzekeringsportefeuille met 70.000 lopende verzekeringen over te dragen aan Waard Leven NV (dochter van Chesnara Plc). De overname gaat opnieuw gepaard met forse ingrepen op de aanspraken van polishouders.

De daadwerkelijke overdracht kan plaatsvinden als aan alle voorwaarden is voldaan, waaronder goedkeuring door de rechtbank en toezichthouder DNB. Om de portefeuille te kunnen overdragen zullen door de curatoren wijzigingen in de polissen worden doorgevoerd, waaronder een korting tussen 10% en 11% op het gedeelte van het verzekerd bedrag dat reeds door premiebetaling in het verleden is gefinancierd, dan wel op het saldo van de verzekering bij Universal Life producten. Het definitieve percentage zal pas bekend worden als de rechtbank Amsterdam de voorgenomen wijziging van polisvoorwaarden heeft goedgekeurd. In geval van premiebetalende verzekeringen zal Waard Leven aangeven wat het nieuwe verzekerd bedrag uiteindelijk wordt, omdat Waard Leven een actuele tariefstelling toepast die lager ligt dan de huidige tariefstelling.

‘Best mogelijke oplossing’

De onderhandelingen met Waard hebben ruim een jaar in beslag genomen. De curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, noemen de overdracht ‘de best mogelijke oplossing’ voor de polishouders. Zij hebben gisteren hun handtekening gezet onder de overeenkomst met Waard Leven NV. Alle medewerkers van Conservatrix kunnen bij Waard aan de slag. Op de pensioenaanspraken van het (voormalige en huidige) eigen personeel van Conservatrix en van het (voormalige en huidige) personeel van voormalige groepsvennootschappen van Conservatrix zal niet gekort worden.

De verzekeraars Waard Leven en Waard Schade bieden hun diensten aan via gevolmachtigd agent Waard Verzekeringen. De Waard-entiteiten zijn sinds 2015 dochters van Chesnara Plc. Een beursgenoteerde Engelse verzekeringsonderneming, gespecialiseerd in het beheren van verzekeringsbedrijven. Ook Scildon is sinds 5 april 2017 onderdeel van Chesnara Plc.

Stichting Polishouders Conservatrix

Bij de Stichting Polishouders Conservatrix is het nieuws van de overdracht hard aangekomen. “Wederom worden polishouders van Conservatrix geconfronteerd met een eigenaar die buiten het Europese Toezicht (EIOPA) valt. En daar hebben polishouders van Conservatrix geen goede herinneringen aan. Ook worden er wederom diverse ingrepen gepleegd op de aanspraken van polishouders. De overname is nog niet definitief en wacht op toestemming van de diverse toezichthouders.” De Stichting zegt zich dan ook te beraden op eventueel te nemen stappen.

Slechte timing?

Ook de korting van tussen 10% en 11% is een grote teleurstelling voor polishouders, schrijft de Stichting in een persbericht. “Het tekort op de balans van Conservatrix neemt immers steeds verder af. Daar komt bij dat de rente stijgt, vandaag nog met 0,5% door een ingreep van de Europese Centrale Bank (ECB). Een stijgende rente zorgt voor verdere afname van de technische voorzieningen. De Stichting vraagt zich af of de timing voor deze overdracht wel de juiste is.”