Nederlandse werknemers zijn minder tevreden over hun werkgever dan tijdens de coronaperiode. Opvallend: binnen de sector financiële dienstverlening zijn medewerkers het minst ontevreden. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van onderzoeksbureau InnerVoice onder 550 medewerkers.

Werkenden zijn ontevreden over arbeidsvoorwaarden en bevelen hun werk niet langer aan bij anderen, aldus het onderzoek. Vaak genoemde redenen voor de toegenomen ontevredenheid zijn het salaris, de werkdruk en de mate van aandacht of waardering die men krijgt. Volgens InnerVoice toont het onderzoek aan dat de meeste werkgevers er in de huidige markt onvoldoende in slagen om medewerkers bij hun organisatie te betrekken en belonen.

Opvallend is dat medewerkers weer meer bevlogenheid tonen in hun werkzaamheden dan tijdens de coronaperiode. Acht op de tien medewerkers zijn zowel enthousiast als trots over het werk wat ze doen – dit aantal medewerkers in ten opzichte van 2021 met 8% gestegen.

Financiële dienstverlening meest tevreden

Werknemers in de detail- en groothandel en industrie & energie zijn het meest ontevreden. Binnen de financiële dienstverlening zijn medewerkers het minst ontevreden. Reden voor de tevredenheid en bevlogenheid binnen deze sector zijn de hoge beloning en waardering die zij ontvangen.

De jongste groep medewerkers (van 18 tot 29 jaar) is het minst tevreden over hun werkgever. Opleiding speelt ook een sterke rol in de mate van aanbevelen: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder ontevreden men is.