Op je vingers getikt worden door het KiFiD omdat je nazorg te wensen overlaat. Dat wil natuurlijk geen enkel advieskantoor. Toch gebeurt dit nog regelmatig.

Uit een analyse van de uitspraken van de Geschillencommissie in 2020 blijkt dat zij kijkt of er (aantoonbaar) afspraken bestaan over de nazorg. En naar wat klanten mogen verwachten. Handelt een adviseur ‘redelijk en bekwaam’ bij het nakomen van zijn afspraken?

Om daaraan tegemoet te komen introduceert de Nationale Hypotheekbond de Actiefbeheerscan. Een laagdrempelig en praktisch hulpmiddel, niet alleen voor de nazorg maar ook voor het benutten van commerciële kansen. Ter illustratie organiseren zij drie online trainingen rondom dit thema, met bevlogen sprekers.

 

Wat mag een klant verwachten?

Zowel rondom het afsluiten van een financieel product, als gedurende de looptijd ervan, mogen klanten verwachten dat hun adviseur hen hierover duidelijk, juist en volledig informeert. Als er bovendien ‘nazorg’ is afgesproken, is het uiteraard helemaal van belang deze na te komen.

Jeroen Oversteegen, directeur van de Nationale Hypotheekbond: “Voor nazorg hoeft een adviseur niet periodiek bij de klant op bezoek. Maar is nazorg overeengekomen dan moet je  wel regelmatig contact opnemen. Bijvoorbeeld met de vraag of er wat is gewijzigd in de persoonlijke of financiële omstandigheden van de klant. Deze wijzigingen kunnen aanleiding vormen voor een aanvullend advies en/of aanpassing van een product. Regelmatig in contact treden met je klant is sowieso verstandig voor de klantbeleving en -binding. Los van of je daartoe via een nazorgcontract verplicht bent. Zo blijf je als vertrouwenspersoon in beeld voor volgende of aanvullende producten of diensten.”

Online vragenlijsten

De Actiefbeheerscan dient als  praktisch hulpmiddel bij dit klantcontact. Via deze applicatie mailt een adviseur of zijn Client Officer in een handomdraai een van de diverse vragenlijsten naar klanten. Naar eigen wens gebruik je daarbij de kant-en-klare introductie of een eigen tekst. Sowieso heeft die een duidelijke signatuur van het kantoor. Ook de omgeving waarin de klant de vragen beantwoordt volgt die look&feel. Een vraag aanpassen of toevoegen? Geen probleem. De tool wijst zichzelf, kent een duidelijke handleiding (met voorbeeldfilmpjes) en zonodig staan er experts klaar om te helpen.

De respons van de klanten volg je eenvoudig in een dashboard. Wie nog niet reageerde ontvangt overigens automatisch een reminder, als je dat wilt. De reacties zijn als pdf zó in het klantdossier te bewaren. Als ze al niet direct leiden tot actie! Als CO gebruik je de antwoorden natuurlijk ook om het CRM-systeem van jullie kantoor mee te updaten.

“Als Hypotheekbond zetten wij actief klantbeheer en nazorg al meer dan tien jaar op de kaart. Eén van de succesfactoren daarbij is het beschikken over actuele klantdata. Helaas delen lang niet alle geldverstrekkers hun klant- en productdata proactief met de advieskantoren. Vandaar dit initiatief. Voor ons is het een prima aanvulling op PortefeuilleSignalen, maar het helpt natuurlijk ook adviseurs die daar nog niet mee werken”.
Jeroen Oversteegen

Commerciële kansen en klanttevredenheid

Behalve voor het verzamelen van ‘harde data’ in het kader van de nazorg, biedt de Actiefbeheerscan ook formulieren die de waardering van relaties in kaart brengt, plus eventuele kansen voor cross- en upselling.  Totaal zijn er al meer dan 20 scans, checks en controles, zowel op het gebied van hypotheken, verzekeringen, kredieten, als bijvoorbeeld een jaarlijkse uitvraag omtrent mogelijke ‘wezenlijke wijzigingen’ bij de klant.

Client Officers die meer willen weten over de eisen die KiFiD stelt en willen leren hoe actief beheer helpt met het bestendigen en uitbouwen van klantrelaties kunnen kosteloos deelnemen aan online trainingen over actief klantbeheer en de Actiefbeheerscan. Ervaren trainers belichten vanuit hun eigen expertise hoe invulling te geven aan actief klantbeheer. Voor meer informatie en inschrijven: www.actiefbeheerscan.nl/meerinformatie. Zit een training vol? Registreer je dan op de wachtlijst. Dan hoor jij het als eerste zodra er weer een nieuwe training gepland is.