Zorgeloos Vastgoed is een afsprakenstelsel dat de gehele woonketen naadloos met elkaar laat samenwerken. Als de makelaar, notaris, financieel adviseur, bank, overheid, consument, softwareleverancier en Kadaster één gemeenschappelijke ‘taal’ spreken volgens dit afsprakenstelsel, ontstaat er een digitale keten waarin vanaf de eerste bezichtiging tot inschrijving Kadaster de gegevensuitwisseling gestroomlijnd en zoveel mogelijk geautomatiseerd is. Dit zorgt voor een efficiënter en transparanter proces waarbij alle partijen op elk moment precies weten wat er speelt. Het minimaliseert de kans op fouten en versnelt het proces van kopen en verkopen van vastgoed.

Van makelaar tot adviseur, van bank tot notaris: bij elke partij moet de consument die een woning wil kopen een hele berg informatie aanleveren, vaak ook nog dezelfde documenten. Dat beeld is straks geschiedenis. Stichting Zorgeloos Vastgoed dat hiervoor zorgt is in 2019 opgestart door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), het Kadaster, het Hypotheken Data Netwerk (HDN) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM).

Samen werken deze partijen aan een snelle en veilige informatie-uitwisseling tussen alle partijen, zodat er meer inzicht en overzicht ontstaat in het koopproces. Klant- en objectgegevens die aan het begin van de vastgoedketen worden ingevoerd, zijn straks tot aan het einde van die keten voor alle partijen digitaal beschikbaar. Zo heeft de hypotheekadviseur direct bij de start van het eerste adviesgesprek een compleet beeld van de nieuwe klant én de woning waarvoor de hypotheek wordt aangevraagd. De consument heeft de regie en bepaalt wat er gedeeld mag worden.

Eerste lustrum

In 2023 heeft het programma een vaste structuur aangenomen en is er een Stichting opgezet. Dit jaar viert Zorgeloos Vastgoed haar eerste lustrum. Met Leon Roseleur (foto rechts) blikken we terug op wat er allemaal al is bereikt en met Arjen de Bake (foto links) kijken we naar de toekomst. Roseleur was vijf jaar de Programmamanager van Zorgeloos Vastgoed en De Bake neemt het stokje van hem over en is op 1 april gestart als Stelselmanager. In deze rol is de Bake operationeel eindverantwoordelijk voor Stichting Zorgeloos Vastgoed. Tot die datum was De Bake Productowner Data bij HDN

Formeel wordt het stokje op 16 april overgedragen tijdens de Inspiratiesessie ‘Digitale actie in de vastgoedketen’ van Zorgeloos Vastgoed. Die middag wordt in Breukelen met stakeholders in de vastgoedketen de actuele stand van zaken op het gebied van digitalisering in de vastgoedketen besproken en hoe er gezamenlijk op dat vlak mooie nieuwe resultaten geboekt kunnen worden. Aan bod komen onder andere de snelle ontwikkelingen in de proeftuinen van de overheid om data te delen (ICTU). Het Forum Standaardisatie praat de aanwezigen bij over het belang van een ketenbrede taxonomie en Arjen de Bake geeft er zijn eerste update rond het afsprakenstelsel en de digitale koopovereenkomst.

Consument centraal

Zorgeloos Vastgoed is nu nog vooral bekend van de digitale koopovereenkomst: het eerste resultaat van de afspraken die de vastgoedsector heeft gemaakt. Daarmee kunnen kopers en verkopers hun gegevens gemakkelijker en ook veiliger branchebreed delen. Het digitaliseren en maken van procesafspraken rondom aanvullende documenten in de vastgoedketen staan hoog op de agenda van de stichting, die zonder winstoogmerk de digitale communicatie tussen alle partijen in de vastgoedketen organiseert en makkelijker maakt.

In alles wat Zorgeloos Vastgoed over het gehele woondomein heen ontwikkelt, staat het belang van de woonconsument centraal, vertelt Roseleur. “De koper van een woning geven we niet alleen inzicht en overzicht, maar ook de regie over de eigen gegevens. Van daaruit werken we aan de ontwikkeling van standaarden die het gehele woondomein bereiken. Binnen het project werken we volgens een vier-keer-oké-principe. Dat is een vereenvoudigde weergave van onze gezamenlijke visie. Voor elke transactie moet je met de juiste dataset uiteindelijk komen tot ‘de koper is oké’, ‘de verkoper is oké’, ‘de financiering is oké’ en ‘het pand is oké’. Voor iedere partij in de keten is die dataset anders.”

“HDN als voorbeeld is een erkende standaard in de hypotheekketen en ECH is een erkende standaard voor eenduidige communicatie tussen notarissen en hypothecair financiers. Boven die bestaande standaarden bouwen we een overkoepelende laag, waarmee we het gehele proces van makelaar tot inschrijving Kadaster en alles daartussen kunnen stroomlijnen. Met de samenwerkende partijen maken we afspraken om dit te verwezenlijken. Dat noemen we het Zorgeloos Vastgoed afsprakenstelsel, het fundament voor alles wat we doen.”

Nieuwe fase

Vijf jaar na de start van het initiatief staat Zorgeloos Vastgoed als een huis en is het klaar voor de volgende fase richting het gezamenlijke einddoel: ln elke woonfase de juiste informatie, met één druk op de knop. De Bake: “Het initiatief is in de achterliggende periode uitgegroeid tot een permanente samenwerking en een serieuze gesprekspartner binnen de vastgoedketen en de overheid. Als stichting zonder winstoogmerk kunnen we nu aan de implementatiefase beginnen en de focus de komende jaren volledig richten op de daadwerkelijke vereenvoudiging van het aankoop- en financieringsproces.”

“Dat doen we op zo’n manier dat de consument als middelpunt gedurende alle stappen in dat proces geen vraagtekens, stress en slapeloze nachten meer heeft en de aankoop en financiering van de woning als plezierig ervaart. Die zorgeloze ervaring bereiken we door met elkaar generieke afspraken te maken en in de toekomst te blijven maken over die hele woonreis. Want je kunt pas één taal spreken als je op één lijn zit en blijft zitten.”

eIDAS Wallet

De consument krijgt steeds meer de regie over zijn eigen gegevens en kan steeds preciezer aangeven welke dataset wel en niet gedeeld mag worden en met wie. Ook de overheid is bezig met experimenten voor een betere regie van de burger op overheidsgegevens in het woondomein. In dat kader was Zorgeloos Vastgoed eind december te gast bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties om met demissionair staatssecretaris digitalisering Alexandra van Huffelen in gesprek te gaan over de ontwikkeling van de eIDAS Wallet. Dat is een digitale portemonnee waarmee de consument via de smartphone of computer toegang heeft tot persoonlijke identiteitsgegevens, zoals paspoort- of ID-kaartinformatie.

Deze wallet maakt gebruik van de eIDAS-verordening, een Europese wetgeving die de wederzijdse erkenning van elektronische identificatiemiddelen in de EU regelt. Met de eIDAS Wallet kun je online transacties uitvoeren, overheidsdiensten gebruiken en jezelf digitaal identificeren zonder telkens opnieuw je gegevens te hoeven invoeren. Dit moet niet alleen de veiligheid van onlineactiviteiten verhogen, maar maakt ze ook efficiënter en gebruiksvriendelijker.

Proeftuin woondomein

In het gesprek met de staatssecretaris kwam naar voren dat de wallet ook een uiterst belangrijke rol speelt om de burger daadwerkelijk meer regie te geven. Zo werden voorbeelden aangedragen van de koopovereenkomst, de werkgeversverklaring en gegevens die een consument aanlevert rondom WWFT. Tegelijkertijd zijn er nog veel details om uit te werken, stelt Zorgeloos Vastgoed vast. Denk aan de actualiteit van gegevens en de exacte waarborgen ten aanzien van identiteitsgegevens. Zorgeloos Vastgoed is door het ministerie uitgenodigd om binnen het woondomein gezamenlijk de NL-referentiewallet van de overheid uit te proberen.

De Bake: “De komende periode gaan we samen met het overheidsprogramma Regie op Gegevens een aantal experimenten uitvoeren om ervoor te zorgen dat gegevens vanuit de overheid beter en gemakkelijker onder regie van de burger gedeeld kunnen worden met het woondomein. De referentiewallet die we samen met de overheid gaan testen zal als voorbeeld dienen voor allerhande leveranciers om zelf een wallet te ontwikkelen. In dit traject draait het allemaal om de consument, de dienstverlener en de interactie tussen beiden. Hoe ervaren beiden dit proces, welke onduidelijkheden of onzekerheden zijn er en welke impact heeft de wallet op bestaande bedrijfsvoering?”

Adviesdomein

Wat gaat het advieskantoor merken van het afsprakenstelsel dat de komende jaren wordt geïmplementeerd? Eenvoud ‘aan de achterkant’ maakt helderheid ‘aan de voorkant’, is de overtuiging van de samenwerkende partners binnen het initiatief. Met als stip op de horizon: met één klik alle gegevens voor de hypotheekaanvraag bij elkaar. Klaar voor acceptatie.