Van de advieskantoren die meededen aan het DFO Automatiseringsonderzoek 2022 verwacht meer dan 80% dat aanbieders hogere eisen gaan stellen aan de digitale veiligheid binnen het advieskantoor en dat zij dit als voorwaarde stellen voor een samenwerking met de betreffende aanbieders.

Bureau DFO houdt jaarlijks onderzoek naar de tevredenheid en het gebruik van automatisering door het intermediair. Advieskantoren met meer dan 11 fte geven in deze editie aan een grotere urgentie te voelen bij een snelle verbetering van de automatisering dan de kleinere advieskantoren. Er is vooral veel behoefte aan verbeteringen van de automatisering op het gebied van onderhoud en nazorg. Bij 61% leeft deze behoefte (sterk).

Waar de gemiddelde tevredenheid over de automatisering van het eigen kantoor – uitgedrukt in Netto Promotor Score – +5 bedraagt, ligt dit bij de kantoren boven de 11 fte maar liefst op -36. Ook in de kostenloading constateert DFO grote verschillen. Waar de kosten van automatisering van kleine kantoren rond de 9% van de totale kosten bedragen, ligt dit bij de grote kantoren rond de 4,5%.

Vrees voor problemen en weerstand

Volgens Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO, ervaren op dit moment veel kantoren dat zij in een lock-up zitten voor wat betreft hun automatisering. “In het verleden hebben zij bepaalde keuzen gemaakt die nu niet meer goed passen bij de ontwikkeling van de onderneming of de alternatieven die sindsdien in de markt zijn gekomen. Meer dan de helft van de kantoren geeft aan behoefte te hebben aan een analyse van het eigen kantoor waar aanpassingen mogelijk zijn om tot verbeteringen in de digitale infrastructuur te komen.

Vervolgens schrikt men in de praktijk echter toch weer terug voor verandering van systemen vanuit de vrees dat conversies problematisch verlopen of medewerkers weerstand hebben om zich nieuwe toepassingen eigen te maken.”

Hij denkt dat er een snelle stap voorwaarts kan worden gemaakt als intermediair georiënteerde organisaties zoals banken, verzekeraars en belangenorganisaties gecoördineerd een extra bijdrage gaan leveren aan de digitalisering van hun grootste afzetmarkt.

Gesprekken met stakeholders

Uit het verslag van de gesprekken die DFO heeft gehouden met 20 belangrijke en verschillende stakeholders blijkt dat deze veel aandachtspunten zien die kunnen leiden tot structurele verbeteringen van de kwaliteit van de digitale infrastructuur binnen financieel advieskantoren. Daarbij wordt onder meer gewezen op:

  • Grotere aandacht voor het onderwerp ‘automatisering en digitalisering’ binnen de vakopleidingen;
  • Verbetering van de analyses die financieel advieskantoren kunnen maken voordat zij kernbeslissingen nemen rondom de aanschaf van automatisering en digitalisering;
  • Stimulering dat financieel advieskantoren bij het bepalen en vastleggen van hun strategie nadrukkelijker een visie ontwikkelen op het gebied van automatisering en digitalisering;
  • Meer samenwerking tussen de verschillende partijen (aanbieders/automatiseerders/gebruikers/beroepsverenigingen) bij het verbeteren van de kennis en ervaring op het gebied van automatisering en digitalisering van de digitale infrastructuur van het financieel advieskantoor.