Na het tekenen van het koopcontract heeft een huizenkoper wettelijk gezien drie werkdagen bedenktijd. Dat is onredelijk kort, zegt Raj Singh van Hypotheek Visie. “De overheid is vergeten om in het verlengde van de aanscherping van de financieringsvoorwaarden ook de wettelijke bedenktermijn te verlengen.”

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het koopcontract voor de nieuwe woning heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd kan de koper zonder kosten (boete) alsnog afzien van de koop. Na de drie dagen bedenktijd kan dit niet meer, tenzij er ontbindende voorwaarden zijn opgenomen, zoals een financieringsvoorbehoud. Door de huidige schaarste aan beschikbare koopwoningen, schuilt daar volgens Singh een risico. “Verkopers kiezen voor die kandidaten die de hoogste prijs bieden en de minste voorbehouden stellen. In meer dan 30% van de kooptransacties van dit moment brengen kandidaat-kopers daarom een bod uit zonder financieringsvoorbehoud, in de hoop meer kans te maken op een woning.

Termijn onredelijk kort

Mede als gevolg van alle overheidsmaatregelen die erop gericht zijn om overkreditering aan de zijde van de consument te voorkomen, kan een kandidaat-koper in de meeste gevallen niet binnen drie dagen zekerheid krijgen of hij wel of niet in aanmerking komt voor een financiering, stelt Singh vast. “Bescherming is prima, maar er is in deze markt geen reden om verkopers meer te beschermen dan kopers. De overheid is vergeten om in het verlengde van de aanscherping van de financieringsvoorwaarden ook de wettelijke bedenktermijn te verlengen. Hiermee wordt onrecht gedaan aan de intentie om consumenten te behoeden voor overkreditering. Een boete van 10% van de koopsom is voor de meeste consumenten daarnaast niet te dragen en vermindert het perspectief om in de jaren daarna nog een woning te kunnen kopen.”

Termijn naar 14 dagen

Omdat de termijn van drie dagen in de huidige markt onredelijk kort is, wil Raj Singh dat de wettelijke bedenktermijn bij de aankoop van een woning naar 14 dagen gaat. Singh: “Een termijn van 14 dagen is wenselijk, omdat binnen die termijn over het algemeen duidelijk is of de kandidaat-koper op marktconforme condities de woning wel of niet kan financieren. Het biedt de kandidaat-kopers dus meer bescherming en het vormt op deze wijze een integraal onderdeel van het belang om kopers te behoeden voor overkreditering.”