Van het totale leasewagenpark in Nederland is inmiddels 19% een private leasecontract. Hierdoor verschuift ook het premievolume automotive van het assurantiekantoor naar het leasebedrijf. Het volmachtkanaal zit in de hoek waar rake klappen gaan vallen, voorspelt DAK-directeur Tim Rijvers.

In de lokale mobiliteit ziet DAK voor het advieskantoor een rol weggelegd.

De visie van DAK op mobiliteit is het gevolg van grote veranderingen in het gedrag van consumenten en zelfstandigen. Gebruik wordt in toenemende mate belangrijker gevonden dan bezit. Daarnaast is men vanwege de hoge aanschafprijs van een elektrische auto op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Leasebedrijven zijn hier met succes op ingesprongen, blijkt uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). De markt voor private lease maakt vanaf 2016 onafgebroken een explosieve groei door.

Tim Rijvers is tevens medeoprichter van het Mobility Lease Platform waar het DAK Mobiliteitsplatform op aangesloten is. Volgens hem is private lease met name bij de elektrische auto interessant. “De aanschafwaarde is weliswaar hoog, de kosten van het gebruik zijn echter fors lager dan bij een vergelijkbare benzineauto. Dat in combinatie met een hogere restwaarde resulteert in een interessant maandbedrag. Bij DAK zijn we ervan overtuigd dat op termijn niemand meer een auto gaat kopen, zeker niet als dit een elektrische auto is. Dat heeft tot gevolg dat er steeds meer all-inclusive pakketten op de markt komen waaronder private lease. Hierdoor gaat de verzekeringsmarkt zoals wij die nu kennen totaal op de schop.”

Grote gevolgen voor volmachten

Het premievolume zal jaarlijks verder blijven toenemen, voorspelt Rijvers, maar dat volume zal verschuiven naar een ander domein: van het advieskantoor naar het leasebedrijf. “Als je de eerdergenoemde stijging van het aantal leasecontracten in ogenschouw neemt, dan kan die verandering wel eens heel snel gaan. Voor de volmachten zijn de gevolgen enorm. Met een totaal premievolume van drie miljard euro – waarvan bijna de helft automotive – gaan in die hoek rake klappen vallen.”

Er is ook positief nieuws

Het goede nieuws is dat de nieuwe leasemarkt vanwege de complexiteit een adviesmarkt bij uitstek is en een groep advieskantoren daar al actief op voorsorteert, vervolgt Rijvers.

Het hele interview met Tim Rijvers kun je hier kosteloos lezen in de nieuwe InFinance.