De mogelijkheid om een schenking voor de eigen woning over drie jaar te spreiden, en daarbij gebruik te maken van de hoge vrijstelling, wordt met één jaar ingekort. Dit heeft staatssecretaris van Rij van Financiën bekendgemaakt in de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda. Vereniging Eigen Huis zegt zich hier gedeeltelijk in te kunnen vinden.

Wanneer toekomstig huiseigenaren een schenking krijgen voor het kopen van een woning hoeven zij over de eerste 106.671 euro geen schenkbelasting te betalen. Dit bedrag wordt ook wel de jubelton genoemd. Volgens de huidige wetgeving bestaat voor ontvangers tussen de 18 en 40 jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van de schenkvrijstelling eigen woning. De schenking moet besteed worden aan de aankoop of verbouwing van de eigen woning of aflossing van de eigenwoningschuld. Deze schenkingsvrijstelling kon tot nog toe over drie jaar verdeeld worden.

Onbenut deel

De schenkvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) wordt echter per 1 januari 2023 verlaagd tot ruim 27.000 euro en wordt per 1 januari 2024 afgeschaft. In lijn met die afschaffing is ook de spreidingsmogelijkheid voor 2022 met een jaar verkort. Het onbenutte deel van de schenkingsvrijstelling moet dus uiterlijk volgend jaar worden gegeven. Schenkingen die in 2021 zijn gedaan en waarbij een beroep is gedaan op de spreidingsmogelijkheid houden de 3-jaarstermijn. Schenkingen in 2022 kunnen nog over twee jaar worden gespreid. Schenkingen die in 2023 worden gedaan kennen een vrijstelling van ruim 27.000 euro en vanaf 2024 bestaat de schenkvrijstelling voor de eigen woning niet meer.

Duidelijkheid

Vereniging Eigen Huis waardeert de duidelijkheid die nu gegeven wordt en begrijpt dat vanuit praktische overwegingen de spreidingsmogelijkheid met een jaar wordt verkort. De vereniging betreurt dat dit ten koste gaat van de rechtszekerheid. Het zal niet voor iedereen die schenkingsplannen heeft mogelijk zijn om de schenking binnen twee jaar te bekostigen. Dat de schenkvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt verlaagd en afgeschaft begrijpt VEH wel. De vereniging krijgt namelijk veel signalen dat deze vrijstelling prijsopdrijvend heeft gewerkt, waardoor de kansen op de woningmarkt voor starters zonder vermogende ouders duidelijk kleiner zijn.