Het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting op de basisverzekeringen heeft de Eerste Kamer op 10 mei 2022 als hamerstuk afgedaan. Daarmee wordt de collectiviteitskorting met ingang van het jaar 2023 afgeschaft. Mede naar aanleiding daarvan waarschuwt Aon voor de risico’s die verbonden zijn aan de relatief goedkopere internetlabels en die vaak niet goed worden ingeschat.

Het risico bestaat volgens Aon dat consumenten die nu in een collectief zitten na het afschaffen van de collectiviteitskorting prijsgericht op zoek gaan naar een nieuwe zorgpolis. De vaak jonge en gezonde consumenten die voor een van de goedkope internetlabels kiezen, zijn niet altijd voldoende op de hoogte van beperkende polisvoorwaarden, schatten risico’s niet altijd goed in of missen een gezonde financiële buffer voor het geval ze de zorg zelf moeten bekostigen. Hierdoor kan de afschaffing van de korting op de collectieve basisverzekering in feite juist voor een omgekeerd effect zorgen, zo redeneert Aon.

Afschaffing vergroot risico voor werkgevers

Afschaffing heeft volgens Aon namelijk ook tot gevolg dat er voor werkgevers meer risico’s ontstaan. Marc van Westerlaak, zorgverzekeringspecialist bij Aon’s Health Solutions: “De collectiviteit bevat vaak specifieke polisvoorwaarden of onderdelen die zijn afgestemd op (het beroep van) de medewerkers van een bedrijf, organisatie of branche. Als consumenten door de afschaffing van de korting op de basisverzekering op basis van prijs een keuze maken voor hun zorgverzekeringspakket, dreigen zij daardoor minder goed verzekerd te zijn tegen bijvoorbeeld arbeidsgerelateerde klachten.

Hiermee vervalt voor consumenten een stukje zekerheid en worden risico’s voor werkgevers vergroot, omdat medewerkers in geval van zorgkosten in het kader van re-integratie sneller aankloppen bij hun werkgever voor vergoeding van deze kosten. Door een betere en aantrekkelijkere werkgeverscollectiviteit in te richten kan daar echter handig door werkgevers op worden ingespeeld.”

Laat werknemer het voordeel zien

Daarop pleit Aon voor overheidsactie tegen de wildgroei aan internetlabels die nu dreigt te ontstaan. Van Westerlaak: “Zowel richting consumenten als werkgevers moet helder uitgelegd worden wat de risico’s zijn die zij lopen in geval van een keuze voor een internetlabel.”

Tegelijkertijd ziet hij ook een rol weggelegd voor de werkgevers. “Werkgevers kunnen hun werkgeverscollectiviteit zo inrichten dat de aantrekkelijkheid ervan voor medewerkers wordt vergroot en gezondheidsrisico’s worden beperkt. Dat levert tegelijkertijd kostenbesparingen op. De korting op aanvullende pakketten is een extra voordeel van de collectiviteit. Het zou dan ook niet verkeerd zijn als werkgevers de voordelen van de zorgcollectiviteit nog eens extra goed uitleggen aan hun medewerkers.”