Advieskantoren die van actief klantbeheer een succesvolle business case hebben gemaakt zijn er, maar het zijn er te weinig. Aan de goede intenties ontbreekt het niet, wel aan doorzettingsvermogen, schrijft Michiel van der Linde in zijn nieuwe column voor de Stichting Actief Klantbeheer.

“Je zou bijna geloven dat er helemaal niets gebeurde”

Auteur: Michiel van der Linde is commercieel directeur van FlexFront

U kent ze wel, dit soort uitspraken: “Actief beheer vind ik als adviseur echt heel belangrijk, maar ik kom er niet aan toe.“ Of: “Al jaren wordt er over gekletst, maar er gebeurt zo weinig!” En: “Alleen maar als we tijd hebben!” Naast: “Ik ben te druk met nieuwe klanten!” En niet te vergeten: “Dan moet de geldverstrekker eerst maar eens data delen!” Laat staan: “Actief beheer, dat kost alleen maar geld!”

Bij FlexFront waren we al een tijdje klaar met alleen maar praten over actief beheer. We gingen uit naam van onze advieskantoren hun klanten aanschrijven, nabellen en afspraken plannen. In mijn vorige column schreef ik hier al over. Het leverde opzienbarende resultaten op; menig traject leidde tot 15% conversie van koud aanschrijven tot betaald vervolgadvies. Ons actief beheerschip kwam op stoom. En niet alleen bij ons; ook allerlei partijen om ons heen gingen van start, ieder met een eigen manier van werken. Het bleek gewoon een business case te zijn.

Een nieuw en branchebreed initiatief

Ook tijdens het Outvie Hypotheekevent begin 2023 werd de actief beheerdiscussie weer eens uitvoerig gevoerd. Zeven marktpartijen hebben die discussie aangegrepen om gezamenlijk de handschoen op te pakken. Samen met de andere zes partijen hebben wij in de achterliggende maanden allerlei sessies gehouden die resulteerden in een grote bijeenkomst. Daar hebben wij als initiatiefnemers een flink aantal collega’s uit de hypotheekmarkt bijgepraat en is de discussie in de breedte gevoerd.

Al deze gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot iets moois en volgende week maandag wordt dit branchebrede initiatief gelanceerd. Dat moment is niet het eindpunt, maar wat ons betreft pas het begin is van een prachtige reis. Ik nodig iedereen uit om aan boord te stappen!

De serie ‘De Kracht van Actief Klantbeheer’ wordt gepubliceerd door VVP, InFinance en ClientOfficer.nl