Partijen uit de financiële sector hebben de handen ineengeslagen om Actief Klantbeheer op een hoger niveau te tillen. Het gezamenlijke initiatief ziet het belang van het digitaal delen van actuele hypotheekgegevens voor klanten en introduceert op basis van diverse gesprekken en bijeenkomsten de Wegwijzer Actief Klantbeheer.

“Vooral vragen met betrekking tot de meest effectieve aanpak en de naleving van geldende wetten en regels zorgen voor terughoudendheid.”

De wegwijzer helpt organisaties in drie stappen de juiste afwegingen te maken om actief Klantbeheer voor hun organisatie en klanten goed te regelen.

Kwartiermakers

Actief Klantbeheer is een veelbesproken onderwerp in de financiële sector. Intermediairs die zich bezighouden met het digitaal delen van actuele hypotheekgegevens zijn enthousiast. Geldverstrekkers hebben het onderwerp hoog op de agenda staan en softwareleveranciers staan klaar om ondersteuning te bieden. Toch valt op dat Actief Klantbeheer geen vlucht neemt. Dit was de aanleiding voor Aegon, Dynamic Credit, Obvion, De Hypotheker, Figlo, FlexFront en HDN om aan de slag te gaan om Actief Klantbeheer binnen de keten verder te brengen.

Stappenplan

“Fantastisch om in samenwerking de schouders onder Actief Klantbeheer te zetten. De wegwijzer is het resultaat van uitgebreide discussies en samenwerking tussen experts van verschillende partijen uit de branche. Het is een soort stappenplan waarmee je tot een zorgvuldig afgewogen beleid rond het delen van gegevens komt, zodat de financieel adviseur de klant nog beter kan helpen. Een data deel beleid dat past bij je eigen organisatie”, vertelt Jennifer op ’t Hoog (foto), directeur van HDN.

Delen van actuele hypotheekgegevens

“Er is al langer een HDN-standaardbericht beschikbaar voor het delen van actuele hypotheekgegevens”, zegt Op ’t Hoog. “Deze wordt niet massaal gebruikt. Uit diverse gesprekken, bijeenkomsten en onderzoeken blijkt dit niet zonder reden. Vooral vragen met betrekking tot de meest effectieve aanpak en de naleving van geldende wetten en regels zorgen voor terughoudendheid. Dit is de reden dat vertegenwoordigers van diverse organisaties (geldverstrekkers, intermediairs, softwareleveranciers, servicers en andere belanghebbenden) om tafel zijn gegaan om deze uitdagingen te overwinnen. Het resultaat van deze gezamenlijke inspanning is de introductie van de Wegwijzer Actief Klantbeheer. De wegwijzer helpt organisaties in drie stappen de juiste afweging te maken om actief Klantbeheer voor hun organisatie en klanten goed te regelen.”

Webinar uitleg Wegwijzer

Op donderdag 25 januari geeft Maarten Kranenburg, Product Owner Actief Klantbeheer, een toelichting op de wegwijzer in een online webinar. Aanmelden voor de sessie kan hier.