Argenta werkt samen met BNP Paribas Cardif en Calcasa aan een sneller en goedkoper hypotheekproces. Dat merkt de klant niet alleen in de portemonnee, maar vooral ook aan het gemak en de snelheid. Binnen vier uur valt de Desktoptaxatie in de mailbox. Daarna kan de Garantiestelling binnen tien minuten geregeld zijn. Omdat dit hele traject online wordt aangeboden, scheelt het ook het advieskantoor tijd en kosten.

“Met deze actie zetten we een mooie innovatie van eenvoud voor klant en intermediair in het licht”

Eenvoud is heel belangrijk voor Argenta, vertelde Sander Blommaert vorig jaar na zijn aantreden als nieuwe CEO van Argenta Nederland. “We werken aan goede en betrouwbare voorwaarden en willen onze kosten laag houden om zo een aantrekkelijk tarief te bieden. En we willen het hypotheekproces voor zowel de klant als het intermediair verder vereenvoudigen en versnellen.” Blommaert zoekt daarbij actief naar de juiste partnering: “De hypotheekketen in Nederland is van begin tot eind eigenlijk bijzonder goed georganiseerd tussen de diverse partijen. Aan ons de uitdaging zo optimaal mogelijk samen te werken om het nog beter te maken. En met deze actie belichten we de voordelen van lagere kosten. Dat is in tijden waarin mensen een steeds krappere portemonnee hebben door de hoge inflatie, juist nu belangrijk. Argenta heeft als bank voor ogen om bij te dragen aan het betaalbaar en eenvoudig houden van de financiering van een woning.”

De opdracht van eenvoud voor Argenta resulteerde onder andere dit voorjaar in een bredere samenwerking met BNP Paribas Cardif en Calcasa. Sinds begin 2022 worden klant en adviseur bij het renteaanbod van de Argenta hypotheek al automatisch gewezen op de mogelijkheid om aan die klantreis snel en eenvoudig de Garantiestelling van BNP Paribas Cardif toe te voegen. Dit bespreekt de adviseur met de klant en bij een akkoord uploadt de adviseur de koopovereenkomst. Vervolgens ontvangt de klant de aanvraag digitaal en ondertekent deze via iDIN of SMS.

Argenta, Calcasa en BNP Paribas Cardif zetten ook in 2023 hun partnerschap voort. Daarmee maken de drie partijen samen het hypotheekproces nóg efficiënter en logischer. Om de adviseur en zijn klant de voordelen van deze vereenvoudigde processen te laten ervaren, is de aanvraag van de Calcasa Desktoptaxatie tussen 1 februari en 1 augustus kosteloos voor klanten die de Argenta hypotheek met een Garantiestelling van BNP Paribas Cardif aanvragen. Blommaert: “Er is een natuurlijke culturele no-nonsense klik tussen deze drie partners en gezamenlijk laten wij hiermee zien hoe we door samenwerking nog meer kunnen betekenen voor klant en adviseur. Met de juiste partnerships wil Argenta de komende jaren gezond blijven doorgroeien in Nederland met daarbij een productieve samenwerking in de hypotheekketen. Niet door grootspraak, maar door het te doen. Door in kleine stappen elementen te combineren die het hypotheekproces sneller, gemakkelijker en goedkoper maken. We zijn bezig om de komende periode nog meer stappen te zetten om de processen nog eenvoudiger te maken voor zowel klant als adviseur.”

“We zijn bezig om de komende periode nog meer stappen te zetten om de processen nog eenvoudiger te maken voor zowel klant als adviseur.”

Met het in de schijnwerpers zetten van de Desktoptaxatie hopen de drie partners eveneens een mooie innovatie te stimuleren. Dat is soms nodig bij vernieuwingen omdat er uit gewoonte wordt gekozen voor de fysieke taxatie waar de bank kan volstaan met een goedkopere maar met een net zo betrouwbare Desktoptaxatie. Blommaert: “Er zijn nog steeds genoeg situaties of dossiers waar een volledige fysieke taxatie nodig is en blijft. Maar je kunt niet anders dan concluderen dat er ook heel veel dossiers zijn waar een waardering op afstand met de Desktoptaxatie dezelfde zekerheid biedt voor ons als bank. En dat tegen een veel lager tarief voor klanten. Dat bespaart geld en dat hebben klanten soms hard nodig. Daarbij worden zowel de klant als adviseur ook nog eens veel sneller van een taxatierapport voorzien.”

Garantiestelling BNP Paribas Cardif

“Onze Garantiestelling kenmerkt zich door een efficiënt aanvraagproces en een prettige klantreis. Inmiddels hebben wij ruim 20 jaar ervaring met dit product, waardoor wij inmiddels heel veel kennis hebben over het beoordelen van dossiers. Deze samenwerking met Argenta en Calcasa sluit volledig aan bij onze missie om verzekeren toegankelijker te maken en daar te zijn waar de adviseur en de klant dit verwachten. Toegankelijk maken betekent ook dat je adviseurs en klanten bewust maakt van bepaalde risico’s en de oplossingen. Daarin hebben Argenta, Calcasa en BNP Paribas Cardif elkaar gevonden. Dat noemen wij de kracht van co-creatie”, aldus Guido Wassink, Head of Sales & Business Development bij BNP Paribas Cardif in Nederland.
“Toegankelijk maken betekent ook dat je adviseurs en klanten bewust maakt van bepaalde risico’s en de oplossingen”

Hij beaamt de culturele overeenkomsten tussen de partners. No-nonsens, korte contactlijnen, bereikbaarheid en het handelen vanuit de klant. “Je kunt dit bewijzen op momenten dat een dossier onder druk staat. Op vrijdag aan het einde van de middag krijg je bij ons dezelfde snelle service als op maandagochtend. Een bankgarantie stellen is vaak het sluitstuk van het aankooptraject, dat moet een fijne klantreis zijn en voor de adviseur een voorspelbaar traject. In deze samenwerking hebben we dat samengebracht.”

Calcasa Desktoptaxatie

“De combinatie maakt de processen sneller, efficiënter en voorspelbaar. Dat is niet alleen essentieel, maar maakt ook dat klant en adviseur heel snel weten waar ze aan toe zijn”, vult Tijs Pellemans, algemeen directeur van Calcasa, hem aan. De Calcasa Desktoptaxatie is ontwikkeld om de consument tegen lage kosten te voorzien van een snelle en betrouwbare taxatie bij woningfinancieringen. De in 2021 geïntroduceerde taxatievorm zit tussen een modelmatige en fysieke taxatie in. De tool combineert de specialistische kennis van de taxateur met de kracht van objectieve data.
Dit is mogelijk omdat de ‘desktop taxateur’ bij het taxeren van de woning wordt ondersteund door het geautomatiseerde waarderingsmodel en de woningmarktinformatie van Calcasa. Het model berekent de waarde en de taxateur evalueert en beoordeelt dit waardevoorstel op afstand. Pellemans: “De Desktoptaxatie is een volledig digitaal proces voor adviseur en klant. Omdat het in steeds meer adviessituaties toepasbaar is, wordt het aanvraagproces steeds efficiënter. Je hebt je taxatierapport binnen vier uur in je mailbox en bespaart met een Desktoptaxatie al snel honderden euro’s voor je klant.”
“We denken in Nederland graag dat we in unieke woningen wonen”
In de Innovatie-categorie ‘Meest innovatieve dienst voor de consument/ondernemer’ won Calcasa in 2021 een Gouden Lotus Award voor de eerste pilot met de Desktoptaxatie. Inmiddels accepteren al 36 geldverstrekkers de Desktoptaxatie. “We denken in Nederland graag dat we in unieke woningen wonen, maar in de praktijk zijn er best veel woonwijken waar de woningvoorraad erg op elkaar lijkt. Precies daarvoor is de Desktoptaxatie uitermate geschikt. Niet alleen bij een eerste hypotheekaanvraag, maar juist ook voor verhogingen om te verduurzamen of te verbouwen. Eenvoudige dossiers waarvoor geen uitgebreide taxatie ter plaatse nodig is. En zeker bij de geringe verhogingen zijn de kosten van een fysieke taxatie in verhouding erg hoog en dus in veel gevallen met de Desktoptaxatie te voorkomen.”

Het juiste moment

De kentering op de hypotheekmarkt heeft het laatste half jaar bij Argenta ook al gezorgd voor een sterke verhoging van het aantal mutatie-aanvragen op een hypotheek. Verhogingen voor verbouwen en verduurzamen zitten sinds de renteverhogingen in de lift. Ook hier komt de samenwerking tussen Argenta, BNP Paribas Cardif en Calcasa precies op tijd nu ook actief klantbeheer een meer centrale plek krijgt.