Het werken met brondata wordt steeds meer de nieuwe standaard in de hypotheekketen. Het inventariseren van gegevens wordt sneller en makkelijker, en ook de groep geldverstrekkers die accepteert op basis van brondata wordt als maar groter. Wil je meer weten over de nieuwe standaard in de hypotheekketen? Meld je dan gratis aan voor het Brondata Webinar dat plaatsvindt op 26 maart van 12.00 – 13.00 uur. Tijdens het webinar leer je hoe je nu al zelf aan de slag kunt met brondata.

Tijdens de eerste editie van HypoTop presenteerde Centraal Beheer samen met Quion hun plannen rondom het werken met brondata. De aanleiding voor werken met brondata komt voort uit het feit dat de aankoop van een huis vaak een groot en mooi moment in een mensenleven. Het regelen van een hypotheek scoort echter hoog op de lijst van ‘stressvolle momenten’. Dit komt onder andere door het lange proces en de onzekerheid die dit met zich meebrengt.

Quion en Centraal Beheer willen deze stress verminderen. Quion werkt samen met de ketenpartners aan de verkorting van het acceptatieproces. Uw klanten hoeven geen stapels papieren meer aan te leveren. En minder lang te wachten op de acceptatie van hun aanvraag.

Waar staan we nu?

Tijdens de masterclass op HypoTop werd duidelijk dat al veel partijen gebruik maken van externe bronnen. Niet alleen adviseurs, maar ook steeds meer geldverstrekkers durven op basis van brondata te accepteren. De brondata kan met gebruik van de Ockto app worden opgehaald. Na het webinar dat Centraal Beheer op 17 december 2019 samen met Quion en Ockto gaf, steeg het gebruik nog sneller.

Op dit moment ontsluit Quion uit MijnOverheid.nl de BasisRegistratiePersonen. Hiermee worden de NAW-gegevens van de klant opgehaald. Het inkomen komt uit de bron UWV (Inkomensbepaling Loondienst), onderpand (Calcasa) en NAW-gegevens (BRP). “Dit is een gigantische stap naar pure acceptatie op basis van brondata. Het intermediair kan zich hierdoor volledig richten op de klant. Zo werkt de hele keten mee aan een betere klantbeleving. Ieder vanuit zijn eigen kracht!”, aldus Centraal Beheer in het nieuwe Client Officer magazine.

Zelf aan de slag met brondata?

Wil je meer weten over deze nieuwe standaard in de hypotheek keten? Meld je dan aan voor het Brondata Webinar dat plaatsvindt op 26 maart van 12.00 – 13.00 uur. Tijdens het webinar leer je hoe je nu al zelf aan de slag kunt met brondata.

Aanmelden kan via deze link. Het Webinar is vrij van kosten en verplicht je tot niets.