Op 9 september is het de ‘Dag van de Scheiding’. Dit is een jaarlijks initiatief van de beroepsvereniging van familierechtadvocaten/scheidingsmediators (vFAS) en wordt sinds 2010 georganiseerd. Het doel is het verbeteren van het proces rondom scheidingen zodat (ex)-partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan, wat ook van groot belang is voor eventuele betrokken kinderen en de omgeving.

“Een groot deel van de stellen die uit elkaar gaan (gehuwd of samenwonend) zijn samen eigenaar van een koopwoning”, schrijft De Hypotheekshop. “In een dergelijke situatie heeft scheiding gevolgen voor de afgesloten hypotheek. In de basis zijn er twee opties. Eén van beiden blijft in het huis wonen, waarbij de vertrekkende partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt ontslagen en de blijvende partner de hypotheek volledig gaat dragen. Of de woning wordt verkocht en beiden gaan op zoek naar andere woonruimte, bijvoorbeeld een andere koopwoning.”

Toename adviesaanvragen

Uit eerder onderzoek van TNS NIPO bleek dat in de periode vlak na de zomervakantie het aantal scheidingsaanvragen met 20 tot 30% toenam in vergelijking met de overige maanden. De Hypotheekshop: “Een brede uitvraag onder onze adviseurs bevestigt het beeld dat het aantal adviesaanvragen in verband met scheiding jaarlijks na de vakantie toeneemt. Dat is ook dit jaar het geval. Enkelen geven zelfs aan het hele jaar al een stijging waar te nemen. Als het besluit eenmaal is genomen, dan komen mensen ook vaak snel in actie omdat ze willen weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast willen mensen snel handelen, omdat de huizenprijzen op dit moment gunstig zijn. Veel klanten in een dergelijke situatie willen de echtelijke woning tegen een goede prijs verkopen en ieder goedkoper gaan wonen. Toch zijn er ook mensen die er op een rustige manier met elkaar uit willen komen. Ook komt het voor dat mensen al enige tijd uit elkaar zijn, waarbij de partner soms al uit huis is en ze het nu ook nog officieel willen regelen.”

Gevolgen voor de hypotheek

“De gevolgen van een relatiebreuk voor de betaalbaarheid van de hypotheek – hetzelfde is het geval voor arbeidsongeschiktheid – is voor veel consumenten bij het afsluiten daarvan een ver-van-mijn-bed-show. Toch gaat het in beide gevallen om een reëel risico. Uit ervaring weten we dat het belangrijk is om in een vroegtijdig stadium al hypotheekadvies te betrekken, om te voorkomen dat na afwikkeling van de scheiding een van beiden niet verder kan op de woningmarkt. De gestegen hypotheekrente en de hoge overwaardes (voor de uitkoop van de vertrekkende partner) maken het soms wel lastiger dan voorheen om een passende oplossing voor beide partijen te vinden. Het schaarse woningaanbod helpt daar uiteraard niet bij”, aldus de hypotheekketen.

Meenemen huidige hypotheekrente

De Hypotheekshop: “Het meenemen van de huidige hypotheekrente is over het algemeen alleen mogelijk als de woning wordt verkocht. Bovendien is deze optie in de meeste gevallen slechts beschikbaar voor een van beide ex-partners. Tot slot kampen enkele geldverstrekkers met enorme achterstanden voor de afhandeling van hypotheekaanvragen in verband met een relatie-einde. In drukke tijden geven zij nog wel eens voorrang aan de acceptie van nieuwe hypotheken. Gezien het belang van een vlotte afwikkeling van scheiding pleiten wij – ondanks de grotere complexiteit van hoofdelijk ontslagzaken – voor vergelijkbare doorlooptijden als bij de overige hypotheekaanvragen.”