In de zesde coronapeiling van Vereniging Eigen Huis geeft 1% van de 1.200 ondervraagde leden aan de hypotheeklasten niet meer te kunnen betalen. Wat daarbij opvalt is dat binnen deze categorie het aandeel zelfstandig ondernemers/zzp’ers is verdrievoudigd van 2% naar 6%.

VEH vroeg vlak na de aankondiging van de eerste versoepelingsmaatregelen eind april het ledenpanel naar het sentiment omtrent wonen en de woningmarkt. Opvallend is dat er weinig is veranderd sinds de peiling van januari. De meeste huiseigenaren maken zich dus nog geen grote zorgen over hun financiële situatie en ook het thuiswerken bevalt goed.

In januari werkte 43% van de ondervraagden thuis. Dat is in mei gestegen naar ruim 65%. Het thuiswerken wordt als zeer positief ervaren; 74% geeft aan het erg prettig te vinden. Aan onderhoud van het huis en de tuin geven 43% van de huiseigenaren meer uit. Dat was in januari 33%.