Directeur Aad de Groot van DSW Zorgverzekeraar pleit opnieuw voor het afschaffen van het vrijwillig eigen risico in de zorgverzekering. Dat komt volgens hem de solidariteit ten goede. “Het kiezen voor een vrijwillig eigen risico leidt ook niet tot een daling van de zorgkosten in Nederland.”

Uit de Vektis Zorgthermometer van het overstapseizoen 2021-2022 blijkt dat het aantal mensen dat kiest voor een verhoogd eigen risico door de jaren heen is gestegen van 9,7% in 2013 naar ruim 13% in 2022. Van de verzekerden die in 2022 hebben gekozen voor een vrijwillig eigen risico, kiest 75,2% voor verhoging met het hoogst mogelijke bedrag (500 euro). Dit leidt tot een premievoordeel voor deze groep. Voor hen bedraagt het totale eigen risico 885 euro (385 + 500).

Solidariteit

De Groot: “Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Het vrijwillig eigen risico is een inbreuk op de solidariteit en past daarom niet in ons zorgstelsel. In de praktijk wordt juist door gezonde en jonge mensen voor het vrijwillig eigen risico gekozen. Als gezonde mensen hierdoor minder in de gezamenlijke premiepot inleggen, betekent dit dat het verschil bijgepast moet worden door mensen die niet in de positie zijn om voor een vrijwillig eigen risico te kiezen, bijvoorbeeld omdat zij elk jaar hoge zorgkosten maken. Het voordeel voor jonge en gezonde mensen wordt dus betaald door de ouderen en chronisch zieken. Daarmee is het een ondermijning van de solidariteit.”

Als het vrijwillig eigen risico wordt afgeschaft komt er geld vrij dat volgens De Groot tot een premiekorting voor iedereen kan leiden. “Of tot een verlaging van het verplichte eigen risico. Dit komt de solidariteit tussen verzekerden, jong en oud, gezond en ziek, ten goede.”