Het verduurzamen van de Nederlandse woningvoorraad en oplossingen bedenken voor de klimaatrisico’s die ook de hypotheekklanten van NN Bank raken. Dat is wat Hans Buursink elke dag bezighoudt. “Het voelt als een missie. Ik word elke dag opnieuw intellectueel uitgedaagd om op deze thema’s het verschil te kunnen maken.”

“Het is niet zo moeilijk om nut en noodzaak van de energietransitie goed uit te leggen aan mensen.”

Nationale-Nederlanden heeft zich gecommitteerd aan de doelstelling om de woningvoorraad in Nederland energiezuinig en gezond te maken. Zo ondersteunt NN Bank diverse initiatieven op het gebied van duurzaam en gezond wonen en wordt klanten op verschillende manieren support geboden. Bijvoorbeeld door inzicht te geven in de verduurzamingsmogelijkheden en het gezonder maken van de eigen woning, te helpen bij de financiering hiervan en klanten te ondersteunen met concrete tips en informatie.

Handelingsperspectief bieden

Nu de klimaatrisico’s steeds duidelijker in kaart gebracht kunnen worden, merkt Hans Buursink, Domein Lead Hypotheken bij Nationale-Nederlanden, dat de discussie rondom klimaat en verduurzaming verhardt. “Het is niet zo moeilijk om nut en noodzaak van de energietransitie goed uit te leggen aan mensen. Goed voor het milieu en de portemonnee. Dat ligt bij de fysieke klimaatrisico’s een stuk ingewikkelder. Als je bijvoorbeeld praat over verzakking en funderingsherstel dan heb je het over forse investeringen voor een niet ‘zichtbaar’ probleem wat diep in de grond zit. Het herstel kan fors in de papieren lopen en zal voor menig huiseigenaar zorgen voor een forse financiële uitdaging. Er zal wellicht een subsidieregeling komen om huiseigenaren hiermee te helpen. Als Nationale-Nederlanden vinden wij het belangrijk om voor onze klanten in samenwerking met financieel adviseurs enig handelingsperspectief te bieden.”

“Dat zal soms best een grote uitdaging zijn, maar mensen moeten zicht blijven houden op een oplossing. Helaas kunnen ook wij op dit complexe dossier niet de volledige oplossing bieden. We kunnen wel concrete tips en informatie geven waar de woningbezitter mee verder kan. En omdat fysieke klimaatrisico’s niet alleen een probleem is voor de klanten van Nationale-Nederlanden klanten, zullen wij met andere marktpartijen, de overheid, Nederlandse Vereniging van Banken en toezichthouder, het gesprek aangaan hoe we alle woningbezitters handelingsperspectief kunnen bieden. Hoe complex de klimaatrisico’s voor de woningmarkt ook zijn, er zal een oplossing voor moeten komen.”

Adviseur, familie of vrienden?

Waar de adviseur op het gebied van klimaatrisico’s nog vooral een informerende rol heeft, kan hij waar het gaat om woningverduurzaming al veel gerichter aan de slag om mensen te helpen. Het is geen vanzelfsprekendheid dat een klant hiervoor automatisch bij zijn financieel adviseur binnenstapt. Uit een onderzoek dat Nationale-Nederlanden Hypotheken heeft laten uitvoeren onder ruim 600 woningbezitters blijkt namelijk dat een derde van de respondenten advies over verduurzamen heeft ingewonnen bij familie en vrienden. Buursink: “Dat is daarmee met afstand de belangrijkste informatiebron voor woningverduurzaming. Daar staat tegenover dat nog eens een derde van de respondenten zich helemaal niet heeft laten adviseren. Slechts een minderheid heeft een professionele adviseur op het gebied van verduurzamen en/of financiering geraadpleegd.”

Warmtepomp en thuisbatterij populair

Dat neemt niet weg dat het ook voor het financieel advieskantoor nog een kansrijke markt is. Uit het onderzoek onder woningbezitters blijkt namelijk ook dat bijna een kwart van de huiseigenaren op korte termijn (< 1 jaar) een warmtepomp of thuisbatterij voor zonnepanelen wil aanschaffen. Van de respondenten geeft 13% aan al een hybride of volledige warmtepomp te bezitten. 22% geeft aan van plan te zijn om komend jaar hierop over te stappen. De thuisbatterij voor zonnepanelen is nu nog maar in 4% van de koopwoningen te vinden, maar 21% van de respondenten wil dit binnen een jaar aanschaffen. Daarmee staan deze maatregelen bovenaan de lijst van geplande verduurzaming van de woning, stelt Buursink vast.

Van de huiseigenaren die nog geen energiezuinige maatregelen genomen hebben, denkt 32% dat ze hiervoor onvoldoende financieringsmogelijkheden hebben. Naast financiële beperkingen zorgt gebrek aan informatie over subsidieregelingen ervoor dat 23% van deze groep respondenten geen verduurzamingsstappen nemen. “Beide uitkomsten geven een informatiebehoefte weer die de financieel adviseur als geen ander kan invullen door eenvoudigweg zijn bestaande klanten hierover te informeren. Op het gebied van subsidieregelingen werkt NN Bank met partijen samen die deze – ook voor de adviseur – complexe wirwar aan landelijke, provinciaalse en lokale potjes inzichtelijk maken en daarmee makkelijker te communiceren. Daarmee bieden we ook de adviseur handelingsperspectief om op dit onderwerp onderscheidend te zijn”, aldus Buursink.

Isolatie vaakst gekozen

Een andere opvallende uitkomst is dat de meeste koopwoningen inmiddels goed geïsoleerd zijn. Zo geeft driekwart van de respondenten aan dat hun woning isolatieglas heeft en schommelt het percentage woningen met vloer-, gevel- en dakisolatie tussen de 58% en 69%. Ongeveer één op de tien woningbezitters wil hier op korte termijn mee aan de slag. Naast isolatie is ook de aanleg van zonnepanelen een populaire verduurzamingsmaatregel. Meer dan de helft van de respondenten heeft dit na de aankoop van de woning laten doen. 13% is van plan zonnepanelen op korte termijn aan te schaffen. Het inmiddels hoge aandeel zonnepanelen verklaart volgens Buursink mogelijk ook de wens van veel huiseigenaren om een thuisbatterij aan te schaffen.

Met diverse experimenten, pilots en platformen heeft NN Bank al mooie stappen gezet naar een duurzamer Nederland, maar Buursink realiseert zich ook heel goed dat dit in het grote geheel van de totale duurzaamheidsopgave nog maar het begin is van een lange reis. “Niets doen met de onderwerpen klimaat en verduurzaming is geen optie. Niet voor ons, niet voor de branche en niet voor de adviseur. Handelingsperspectief bieden voor woningbezitters bereik je door samen op te trekken en elkaar te inspireren.”